O společnosti

Firma

Firma se zabývá projektováním a realizací nových procesních zařízení i rekonstrukcí stávajícího výrobního zařízení. Respektujeme přitom individuální požadavky zákazníka, co se týče použitých norem, doporučených dodavatelů nebo skladby dokumentace. Zabýváme se odstraňováním provozních problémů, provádíme zaměření a průzkum staveniště tam, kde není k dispozici stávající dokumentace.

Podíl činností

Přibližně 50% kapacity firmy je využito ke zpracování projektové dokumentace pro jiné dodavatelské firmy a cca 50% kapacity slouží pro vlastní projektovou a dodavatelskou činnost.

Naši zaměstnanci

Většina zaměstnanců jsou absolventi procesního inženýrství na strojní fakultě. Vzhledem k tomu, že činnost firmy je značně různorodá, je nutné průběžné rozšiřování technických znalostí i jazykových znalostí, neboť významná část projektové dokumentace je určena pro zahraniční zákazníky nebo investory. Většina zaměstnanců je způsobilá pracovat a komunikovat v anglickém, ruském eventuálně německém jazyce.

Naši zákazníci